جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آزمایش قبل از بارداری ۰۱:۳۱
آزمایش قبل از بارداری
۱۴.۵ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
غربالگری دوم بارداری ۰۲:۱۵
غربالگری دوم بارداری
۱۴ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آزمایش تشخیص ناباروری ۰۴:۴۴
آزمایش تشخیص ناباروری
۱۳.۵ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آزمایش هورمون زنان ۰۱:۲۲
آزمایش هورمون زنان
۱۳.۴ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آزمایش ژنتیک بارداری ۰۳:۱۹
آزمایش ژنتیک بارداری
۱۱.۸ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آزمایش تشخیص ناباروری ۰۴:۴۴
آزمایش تشخیص ناباروری
۶۹ بازدید . ۵ ماه پیش

آزمایشگاه تهران لب

غربالگری دوم بارداری ۰۲:۱۵
غربالگری دوم بارداری
۱۴ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آزمایش هورمون زنان ۰۱:۲۲
آزمایش هورمون زنان
۱۳.۴ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آزمایش قبل از بارداری ۰۱:۳۱
آزمایش قبل از بارداری
۱۴.۵ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آزمایش ژنتیک بارداری ۰۳:۱۹
آزمایش ژنتیک بارداری
۱۱.۸ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آزمایش تشخیص ناباروری ۰۴:۴۴
آزمایش تشخیص ناباروری
۱۳.۵ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آزمایش تشخیص ناباروری ۰۴:۴۴
آزمایش تشخیص ناباروری
۶۹ بازدید . ۵ ماه پیش