جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
بابک لطفی (  روابط بین فردی ) ۰۱:۰۴
بابک لطفی ( روابط بین فردی )
۱۹۸ بازدید . ۱۰ ماه پیش
دکتر زهره واثقی (طلاق عاطفی 2) ۰۱:۲۲
دکتر زهره واثقی (طلاق عاطفی 2)
۱۶۶ بازدید . ۱۰ ماه پیش
بابک لطفی ( دید بالکنی در روانشناسی ) ۰۰:۵۳
هوش اخلاقی قسمت اول ۰۱:۱۳
هوش اخلاقی قسمت اول
۱۶۵ بازدید . ۱۰ ماه پیش
دکتر زهره واثقی (طلاق عاطفی 3) ۰۱:۱۸
دکتر زهره واثقی (طلاق عاطفی 3)
۱۳۷ بازدید . ۱۰ ماه پیش
تفاوت هاي فردي و انتخاب همسر ۰۱:۱۱
تفاوت هاي فردي و انتخاب همسر
۹۲ بازدید . ۱۰ ماه پیش
سمانه سلامت (روانشناسی مثبت ) ۰۰:۲۶
سمانه سلامت (روانشناسی مثبت )
۴۲ بازدید . ۱ ماه پیش
کاهش تنش ها و تعارضات در دوران کرونا ۰۴:۵۷
شمن رضایی ( بدبینی زوجین ) ۰۱:۴۷
شمن رضایی ( بدبینی زوجین )
۳۹ بازدید . ۱ ماه پیش

مشاور خوب در تهران

شمن رضایی ( بدبینی زوجین ) ۰۱:۴۷
سمانه سلامت (روانشناسی مثبت ) ۰۰:۲۶
هوش اخلاقی قسمت اول ۰۱:۱۳
هوش اخلاقی قسمت اول
۱۶۵ بازدید . ۱۰ ماه پیش
تفاوت هاي فردي و انتخاب همسر ۰۱:۱۱
بابک لطفی (  روابط بین فردی ) ۰۱:۰۴
بابک لطفی ( روابط بین فردی )
۱۹۸ بازدید . ۱۰ ماه پیش
دکتر زهره واثقی (طلاق عاطفی 3) ۰۱:۱۸
دکتر زهره واثقی (طلاق عاطفی 2) ۰۱:۲۲