جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دستگاه برش رول به رول ۰۰:۱۷
دستگاه برش رول به رول
۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه برش رول به رول ۰۰:۱۵
دستگاه برش رول به رول
۳.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه رول فرمینگ ۰۰:۲۹
دستگاه رول فرمینگ
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه نواربر ۰۰:۳۰
دستگاه نواربر
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه نواربر ۰۰:۱۷
دستگاه نواربر
۰.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تولید سازه کناف ۰۰:۱۶
تولید سازه کناف
۱۱۶ بازدید . ۵ ماه پیش
فروش سازه کناف ۰۰:۲۹
فروش سازه کناف
۹۳ بازدید . ۴ ماه پیش

سازه کناف

فروش سازه کناف ۰۰:۲۹
فروش سازه کناف
۹۳ بازدید . ۴ ماه پیش
تولید سازه کناف ۰۰:۱۶
تولید سازه کناف
۱۱۶ بازدید . ۵ ماه پیش
دستگاه نواربر ۰۰:۱۷
دستگاه نواربر
۰.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه برش رول به رول ۰۰:۱۷
دستگاه برش رول به رول
۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه برش رول به رول ۰۰:۱۵
دستگاه برش رول به رول
۳.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه نواربر ۰۰:۳۰
دستگاه نواربر
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه رول فرمینگ ۰۰:۲۹
دستگاه رول فرمینگ
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش