جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
غذای رمضان-دلمه اسفناج-افطار رمضان ۰۴:۴۶
غذای رمضان-دلمه اسفناج-افطار رمضان
۱۰.۶ هزار بازدید . ۴ سال پیش
غذای رمضان - دلمه پیاز-افطار خوشمزه ۱۳:۳۹
غذای رمضان - دلمه پیاز-افطار خوشمزه
۶.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
غذای رمضان -تهیه دلمه -افطار خوشمزه ۰۹:۲۲
غذای رمضان -تهیه دلمه -افطار خوشمزه
۵.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش
غذای رمضان-تهیه دلمه سیرابی ۰۶:۰۷
غذای رمضان-تهیه دلمه سیرابی
۳.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
آشپزی ایرانی-آموزش بال دلمه! ۱۰:۰۴
آشپزی ایرانی-آموزش بال دلمه!
۳.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
غذای رمضان-تهیه دلمه برگ مو ۰۵:۵۷
غذای رمضان-تهیه دلمه برگ مو
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
غذای رمضان- طرز تهیه دلمه پیاز-افطار رمضان ۰۰:۴۸
غذای رمضان- طرز تهیه دلمه آذربایجان-افطار رمضان ۰۴:۰۶
آشپزی ایرانی-تهیه دلمه برگ مو ۰۰:۳۸
آشپزی ایرانی-تهیه دلمه برگ مو
۲.۶ هزار بازدید . ۳ سال پیش
آشپزی ایرانی- خورشت فلفل دلمه به طريفه هندي ۰۱:۱۲
غذای رمضان - دولمه بادنجان رومی-افطار چی بپزم ۱۷:۲۹

طرز تهیه دلمه

آشپزی ایرانی-سه راه سریع پیچیدن دلمه ۰۰:۵۹
آشپزی ایرانی-تهیه دلمه برگ مو ۰۰:۳۸
آشپزی ایرانی-تهیه دلمه برگ مو
۲.۶ هزار بازدید . ۳ سال پیش
آشپزی ایرانی-آموزش بال دلمه! ۱۰:۰۴
آشپزی ایرانی-آموزش بال دلمه!
۳.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
غذای رمضان-تهیه دلمه سیرابی ۰۶:۰۷
غذای رمضان-تهیه دلمه سیرابی
۳.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
غذای رمضان - دلمه شکم پر خوشمزه ۲۰:۳۷
غذای رمضان - دلمه پیاز-افطار خوشمزه ۱۳:۳۹
غذای رمضان-تهیه دلمه خوشمزه و آسان ۱۱:۱۸
غذای رمضان-تهیه دلمه برگ مو ۰۵:۵۷
غذای رمضان-تهیه دلمه برگ مو
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
غذای رمضان -تهیه دلمه -افطار خوشمزه ۰۹:۲۲
غذای رمضان-دلمه اسفناج-افطار رمضان ۰۴:۴۶