جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
جلسه 8 فیزیک دهم- بدست آوردن یکا - محمد پوررضا ۰۲:۰۹
جلسه 39 فیزیک یازدهم-میدان الکتریکی 9 خطوط میدان الکتریکی-مدرس محمد پوررضا ۰۸:۰۹
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش

محمد پوررضا

جلسه 39 فیزیک یازدهم-میدان الکتریکی 9 خطوط میدان الکتریکی-مدرس محمد پوررضا ۰۸:۰۹
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش