جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
بررسی تأثیر عوامل رفتاری در مدل عامل محور ناهمگن مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان س ۰۰:۵۰
۲.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سالار حسام الدینی گفت:حمایت از بازار فارکس نیازمند آگاه سازی مردم از طریق رسانه و دولت است ۰۱:۴۲
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش

بازار مالی

سالار حسام الدینی گفت:حمایت از بازار فارکس نیازمند آگاه سازی مردم از طریق رسانه و دولت است ۰۱:۴۲
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بررسی تأثیر عوامل رفتاری در مدل عامل محور ناهمگن مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان س ۰۰:۵۰
۲.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش