جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی ۰۰:۰۴
دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی
۱.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان رایگان ۰۰:۰۵
دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر ورزش و تربیت بدنی ۰۰:۰۳
نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه دوم ابتدایی ۰۰:۰۳
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی و معاون پرورشی ۰۰:۰۲
نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم اجتماعی ۰۰:۰۳
نمونه پیشنهاد ارزشیابی خدمتگزار مدرسه ۰۰:۰۳
نمونه پیشنهاد ارزشیابی خدمتگزار مدرسه
۰.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
پیشنهاد ارزشیابی مشاوره ۰۰:۰۳
پیشنهاد ارزشیابی مشاوره
۸۴۴ بازدید . ۲ سال پیش

دبیران فایل

سوالات ضمن خدمت مددكاری اجتماعی ۰۰:۰۳
پیشنهاد ارزشیابی مدیران ۰۰:۰۳
پیشنهاد ارزشیابی مدیران
۲۶۹ بازدید . ۲ سال پیش
دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان ۰۰:۰۳
پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری ۰۰:۰۳
پیشنهاد ارزشیابی آموزگار پایه اول ۰۰:۰۳