جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش مجسمه سازی - آموزش مجسمه سازی فیل ۰۴:۵۶
آموزش مجسمه سازی - آموزش مجسمه سازی فیل
۶.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سازنده انواع مجسمه ۰۰:۴۱
سازنده انواع مجسمه
۵.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ساخت مجسمه زیبا ۰۰:۴۸
ساخت مجسمه زیبا
۵.۵ هزار بازدید . ۴ سال پیش
آموزش مجسمه سازی - ساختن مجسمه اژدها فانتزی ۰۶:۱۷
یادگیری سنگ تراشی دست مجسمه سنگی ۰۴:۳۲
یادگیری سنگ تراشی دست مجسمه سنگی
۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش مجسمه سازی - آموزش مجسمه زرافه ۰۱:۲۹
آموزش مجسمه سازی - آموزش مجسمه زرافه
۴.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نحوه سنگ تراشی مجسمه سنگی ۰۳:۳۵
نحوه سنگ تراشی مجسمه سنگی
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نحوه سنگ تراشی مجسمه سنگی ۰۳:۳۵
نحوه سنگ تراشی مجسمه سنگی
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش

آموزش ساخت مجسمه

آموزش مجسمه سازی به کودکان - پایان فرشته ۰۵:۰۵
آموزش مجسمه سازی به کودکان - پایان فرشته ۰۳:۵۰
آموزش مجسمه سازی - آموزش مجسمه سازی فیل ۰۴:۵۶
آموزش مجسمه سازی - آموزش مجسمه زرافه ۰۱:۲۹
سازنده انواع مجسمه ۰۰:۴۱
سازنده انواع مجسمه
۵.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نحوه سنگ تراشی مجسمه سنگی ۰۳:۳۵
نحوه سنگ تراشی مجسمه سنگی
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نحوه سنگ تراشی مجسمه سنگی ۰۳:۳۵
نحوه سنگ تراشی مجسمه سنگی
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش