جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
21-مدل بستن روسری چهارگوش ۰۳:۴۳
21-مدل بستن روسری چهارگوش
۲.۴ هزار بازدید . ۳ سال پیش
5- آموزش بستن شال به شكل گل ۰۱:۰۰
5- آموزش بستن شال به شكل گل
۱.۴ هزار بازدید . ۳ سال پیش
22-مدل بستن روسری چهارگوش ۰۴:۳۵
22-مدل بستن روسری چهارگوش
۱.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
7-آموزش بستن شال به روش دراپه ۰۲:۱۳
7-آموزش بستن شال به روش دراپه
۴۷۰ بازدید . ۳ سال پیش
26-آموزش بستن شال و روسری مدل سوگل ۰۲:۰۷
26-آموزش بستن شال و روسری مدل سوگل
۴۶۲ بازدید . ۳ سال پیش
14-ایده بستن روسری ۰۰:۳۷
14-ایده بستن روسری
۳۵۷ بازدید . ۳ سال پیش
2-آموزش مدل جدید بستن شال 2016 ۰۳:۰۱
2-آموزش مدل جدید بستن شال 2016
۳۳۰ بازدید . ۳ سال پیش
16-مدلهای مختلف بستن شال گردن ۰۷:۳۲
16-مدلهای مختلف بستن شال گردن
۳۱۳ بازدید . ۳ سال پیش
18- آموزش نحوه ی بستن شال در لیام لایف ۰۱:۴۴
23-ایده بستن روسری ۰۰:۲۹
23-ایده بستن روسری
۲۹۶ بازدید . ۳ سال پیش
آموزش بستن شال و روسری به سبک مهناز افشار ۰۱:۱۴
3-آموزش بستن سریع روسری ۰۰:۴۹
3-آموزش بستن سریع روسری
۲۷۷ بازدید . ۳ سال پیش

آموزش نحوه ی بستن شال در لیام لایف

26-آموزش بستن شال و روسری مدل سوگل ۰۲:۰۷
25-آموزش بستن شال و روسری ۰۰:۴۱
25-آموزش بستن شال و روسری
۲۰۷ بازدید . ۳ سال پیش
26-آموزش بستن شال مجلسی شکوفه ۰۲:۱۹
22-مدل بستن روسری چهارگوش ۰۴:۳۵
22-مدل بستن روسری چهارگوش
۱.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
20-آموزش بستن شال ۰۱:۴۶
20-آموزش بستن شال
۲۱۰ بازدید . ۳ سال پیش
17-بستن شال و روسری مدل پیچک ۰۲:۴۰
17-بستن شال و روسری مدل پیچک
۲۵۸ بازدید . ۳ سال پیش
16-مدلهای مختلف بستن شال گردن ۰۷:۳۲
15-روشهای بستن شال ۰۰:۵۵
15-روشهای بستن شال
۲۶۳ بازدید . ۳ سال پیش
13- آموزش بستن شال ۰۷:۳۱
13- آموزش بستن شال
۲۲۸ بازدید . ۳ سال پیش
12-بستن روسری ۰۰:۳۸
12-بستن روسری
۲۱۷ بازدید . ۳ سال پیش
23-ایده بستن روسری ۰۰:۲۹
23-ایده بستن روسری
۲۹۶ بازدید . ۳ سال پیش
14-ایده بستن روسری ۰۰:۳۷
14-ایده بستن روسری
۳۵۷ بازدید . ۳ سال پیش
21-مدل بستن روسری چهارگوش ۰۳:۴۳
21-مدل بستن روسری چهارگوش
۲.۴ هزار بازدید . ۳ سال پیش
7-آموزش بستن شال به روش دراپه ۰۲:۱۳
6-آموزش بستن شال مدل پرنسس ۰۲:۲۹
6-آموزش بستن شال مدل پرنسس
۱۶۲ بازدید . ۳ سال پیش
9-مدل بستن روسری ۰۴:۰۰
9-مدل بستن روسری
۲۵۸ بازدید . ۳ سال پیش
5- آموزش بستن شال به شكل گل ۰۱:۰۰
5- آموزش بستن شال به شكل گل
۱.۴ هزار بازدید . ۳ سال پیش
3-آموزش بستن سریع روسری ۰۰:۴۹
3-آموزش بستن سریع روسری
۲۷۷ بازدید . ۳ سال پیش
2-آموزش مدل جدید بستن شال 2016 ۰۳:۰۱
1- بستن شال و روسری مدل جدید ۰۲:۱۰
1- بستن شال و روسری مدل جدید
۱۶۰ بازدید . ۳ سال پیش