جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
یک روز شیشه ای_درس اول تفکر و سواد رسانه ای ۰۵:۵۸
یک روز شیشه ای_درس اول تفکر و سواد رسانه ای
۲۶.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
شغل دروغین _ درس دوم تفکر و سواد رسانه ای ۰۳:۴۷
شغل دروغین _ درس دوم تفکر و سواد رسانه ای
۹.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
آینده تلفن همراه_درس اول تفکر و سواد رسانه ای ۰۱:۲۵
راه حل طناب_درس دهم تفکر و سواد رسانه ای ۰۴:۳۶
راه حل طناب_درس دهم تفکر و سواد رسانه ای
۰.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
آزمایش اثر مساحت سطح تماس بر مقدار فشار ۰۰:۲۷

پایه دهم