جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
شیمی سال دهم -استادشیروانی 02166028126 ۰۰:۱۳
شیمی سال دهم -استادشیروانی 02166028126
۵۱۷ بازدید . ۴ سال پیش
تست از مبحث ایزوتوپ ها شیمی دهم ۰۳:۵۶
تست از مبحث ایزوتوپ ها شیمی دهم
۲۲۷ بازدید . ۴ ماه پیش
شیمی دوازدهم جلسه دوم 04.29 ۱:۴۰:۰۵
شیمی دوازدهم جلسه دوم 04.29
۲۰۷ بازدید . ۲ ماه پیش
جلسه اول شیمی دهم 05.02 ۱:۰۹:۱۱
جلسه اول شیمی دهم 05.02
۱۷۰ بازدید . ۲ ماه پیش
موقعیت گزینی الکترون ها ۰۱:۲۴
موقعیت گزینی الکترون ها
۱۳۸ بازدید . ۴ ماه پیش
شیمی دهم 05.16 ۱:۰۶:۵۵
شیمی دهم 05.16
۱۲۰ بازدید . ۲ ماه پیش
ساختار لوییس ۰۳:۲۷
ساختار لوییس
۱۱۹ بازدید . ۴ ماه پیش
آموزش شیمی دهم ۰۲:۵۶
آموزش شیمی دهم
۱۱۴ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش روش تست زنی شیمی دهم ۰۴:۰۷
آموزش روش تست زنی شیمی دهم
۱۰۲ بازدید . ۱ ماه پیش
روش تست شیمی دهم فصل سوم ۰۲:۱۵
روش تست شیمی دهم فصل سوم
۵۱ بازدید . ۲ هفته پیش

شیمی دهم

روش تست شیمی دهم فصل سوم ۰۲:۱۵
روش تست شیمی دهم فصل سوم
۵۱ بازدید . ۲ هفته پیش
آموزش روش تست زنی شیمی دهم ۰۴:۰۷
شیمی دهم 05.16 ۱:۰۶:۵۵
شیمی دهم 05.16
۱۲۰ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش شیمی دهم ۰۲:۵۶
آموزش شیمی دهم
۱۱۴ بازدید . ۲ ماه پیش
جلسه اول شیمی دهم 05.02 ۱:۰۹:۱۱
جلسه اول شیمی دهم 05.02
۱۷۰ بازدید . ۲ ماه پیش
شیمی دوازدهم جلسه دوم 04.29 ۱:۴۰:۰۵
ساختار لوییس ۰۳:۲۷
ساختار لوییس
۱۱۹ بازدید . ۴ ماه پیش
موقعیت گزینی الکترون ها ۰۱:۲۴