جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
 دکتر علی شریعتی, تشیع علوی, تشیع صفوی) ۱:۰۳:۲۲
دکتر علی شریعتی, تشیع علوی, تشیع صفوی)
۱.۵ هزار بازدید . ۳ سال پیش
هیچ چیز غیر از حقیقت مصلحت نیست... ۰۰:۰۳
هیچ چیز غیر از حقیقت مصلحت نیست...
۱.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ای ساکن جان من  ... دکتر علی شریعتی ۱۲:۲۹
ای ساکن جان من ... دکتر علی شریعتی
۱.۴ هزار بازدید . ۳ سال پیش
A Prayer by Dr. Ali Shariati نیایشی از دکتر علی شریعتی ۰۰:۴۸
 کتاب صوتی بازگشت به خویشتن – دکتر علی شریعتی ۱:۲۹:۲۵
 ای ساکن جان من- یادبود دکتر علی شریعتی ۱۲:۲۹
سکانسی از سخنان زیبای دکتر علی شریعتی ۰۲:۳۵
سخنرانی علی تنهاست - دکتر شریعتی (بخش دوم) ۱۲:۳۵

دکتر علی شریعتی

ای ساکن جان من  ... دکتر علی شریعتی ۱۲:۲۹
ای ساکن جان من ... دکتر علی شریعتی
۱.۴ هزار بازدید . ۳ سال پیش
فاطمه فاطمه است - علی شریعتی ۱۴:۳۲
علی شریعتی - جهان بینی (بخش اول) ۳۰:۰۰
 دکتر علی شریعتی, تشیع علوی, تشیع صفوی) ۱:۰۳:۲۲
دکتر علی شریعتی ۰۴:۱۵
دکتر علی شریعتی
۲۳۶ بازدید . ۳ سال پیش
هیچ چیز غیر از حقیقت مصلحت نیست... ۰۰:۰۳
هیچ چیز غیر از حقیقت مصلحت نیست...
۱.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش