جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
 معرفی HP OneView ۰۰:۵۷
معرفی HP OneView
۷۷۵ بازدید . ۳ سال پیش
VMware Horizon 7 v 7.6 Technical What's New Overview ۱۰:۵۵
VMware Horizon 7 v 7.6 Technical What's New Overview
۲۲۲ بازدید . ۱ سال پیش
Veeam ONE for VMware and Hyper-V ۱۱:۵۷
Veeam ONE for VMware and Hyper-V
۱۹۰ بازدید . ۳ سال پیش
Lynda Microsoft Exchange Server 2016 Administration ۰۸:۴۹
Lynda Microsoft Exchange Server 2016 Administration
۱۶۹ بازدید . ۳ سال پیش
Lynda Windows Server 2016-New Features ۰۱:۴۱
Lynda Windows Server 2016-New Features
۱۳۲ بازدید . ۳ سال پیش
IBM Cloud and VMware streamline hybrid cloud adoption ۰۲:۲۵
IBM Cloud and VMware streamline hybrid cloud adoption
۱۱۸ بازدید . ۳ سال پیش
Vmware Vsphere 7 ۰۴:۱۲
Vmware Vsphere 7
۸۱ بازدید . ۹ ماه پیش

NewAdmin

Vmware Vsphere 7 ۰۴:۱۲
Vmware Vsphere 7
۸۱ بازدید . ۹ ماه پیش
VMware Horizon 7 v 7.6 Technical What's New Overview ۱۰:۵۵
 معرفی HP OneView ۰۰:۵۷
معرفی HP OneView
۷۷۵ بازدید . ۳ سال پیش
Lynda Microsoft Exchange Server 2016 Administration ۰۸:۴۹
Lynda Windows Server 2016-New Features ۰۱:۴۱
Lynda Windows Server 2016-New Features
۱۳۲ بازدید . ۳ سال پیش
Veeam ONE for VMware and Hyper-V ۱۱:۵۷
Veeam ONE for VMware and Hyper-V
۱۹۰ بازدید . ۳ سال پیش
IBM Cloud and VMware streamline hybrid cloud adoption ۰۲:۲۵