جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دانلود فیلم چگونه برای زایمان طبیعی آماده بشیم ۰۷:۱۳
تفاوت زایمان طبیعی با فیزیولوژیک ۰۱:۵۳
تفاوت زایمان طبیعی با فیزیولوژیک
۳۷.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
طبیعی یا سزارین ۰۴:۴۷
طبیعی یا سزارین
۲۱.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
فیلم کامل زایمان طبیعی در آب در ایران !!! ۰۷:۵۲
فیلم کامل زایمان طبیعی در آب در ایران !!!
۷.۴ هزار بازدید . ۵ سال پیش
فیلم زایمان طبیعی ۰۳:۳۰
فیلم زایمان طبیعی
۶.۶ هزار بازدید . ۴ سال پیش
فیلم زایمان طبیعی ۰۳:۳۰
فیلم زایمان طبیعی
۶.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
مراحل زایمان طبیعی ۰۱:۴۲
مراحل زایمان طبیعی
۶.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
فاز اول از مرحلۀ اول زایمان طبیعی ۰۳:۳۹
فاز اول از مرحلۀ اول زایمان طبیعی
۵ هزار بازدید . ۴ سال پیش
زایمان طبیعی یا سزارین ۰۳:۲۹
زایمان طبیعی یا سزارین
۴.۶ هزار بازدید . ۴ سال پیش
بخش زنان و زایمان بیمارستان کوثرشیراز ۱۵:۴۱
بخش زنان و زایمان بیمارستان کوثرشیراز
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
زایمان طبیــــعی ۰۱:۱۵
زایمان طبیــــعی
۱.۷ هزار بازدید . ۵ سال پیش
فیلم زایمان سزارین ۰۰:۲۳
فیلم زایمان سزارین
۴۴۳ بازدید . ۳ ماه پیش

زایمان طبیعی

فیلم زایمان سزارین ۰۰:۲۳
فیلم زایمان سزارین
۴۴۳ بازدید . ۳ ماه پیش
تفاوت زایمان طبیعی با فیزیولوژیک ۰۱:۵۳
تفاوت زایمان طبیعی با فیزیولوژیک
۳۷.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
طبیعی یا سزارین ۰۴:۴۷
طبیعی یا سزارین
۲۱.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مراحل زایمان طبیعی ۰۱:۴۲
مراحل زایمان طبیعی
۶.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
فیلم زایمان طبیعی ۰۳:۳۰
فیلم زایمان طبیعی
۶.۶ هزار بازدید . ۴ سال پیش
زایمان طبیعی یا سزارین ۰۳:۲۹
زایمان طبیعی یا سزارین
۴.۶ هزار بازدید . ۴ سال پیش
فیلم زایمان طبیعی ۰۳:۳۰
فیلم زایمان طبیعی
۶.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
فاز اول از مرحلۀ اول زایمان طبیعی ۰۳:۳۹
زایمان طبیــــعی ۰۱:۱۵
زایمان طبیــــعی
۱.۷ هزار بازدید . ۵ سال پیش