جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
انگیزشی(حتماً ببینید) ۰۰:۵۹
انگیزشی(حتماً ببینید)
۸.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
به اعتراف ابن تيميه برخي از ياران معاويه از جمله ابوالغاديه قاتل عمار جزو السابقون الاولون بودند ۰۱:۲۶
۴.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
توضیحات مهم درمورد ویروس کرونا ۰۲:۳۱
توضیحات مهم درمورد ویروس کرونا
۴.۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
پيغمبر اهل سنت شهر علم و ابوبکر پايه های شهر و عمر ديوار شهر و عثمان سقف شهر و معاويه حلقه شهر ۱۹:۲۳
۳.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
روايت صحيح بخاری که پيامبر ميفرمايد عمار را گروه باغی و ستمگر می کشند و عمار آنها را به بهشت ۰۳:۴۳
۳.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
علت کسلی هنگام مطالعه از خلیل علیزاده ۰۸:۰۶
علت کسلی هنگام مطالعه از خلیل علیزاده
۳.۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش

مهم

انگیزشی(حتماً ببینید) ۰۰:۵۹
انگیزشی(حتماً ببینید)
۸.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
علت کسلی هنگام مطالعه از خلیل علیزاده ۰۸:۰۶
توضيحات استاد قزوينی درباره حديث عمار مع الحق والحق مع عمار و داستان زيبای علامه امينی ۱۰:۱۲
۲.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
عمار در صفين در سپاه اميرالمومنين بود و ابوالغاديه که در سپاه معاويه بود او را به شهادت رساند ۰۱:۰۸
۲.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
به اعتراف ابن تيميه برخي از ياران معاويه از جمله ابوالغاديه قاتل عمار جزو السابقون الاولون بودند ۰۱:۲۶
۴.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
روايت صحيح بخاری که پيامبر ميفرمايد عمار را گروه باغی و ستمگر می کشند و عمار آنها را به بهشت ۰۳:۴۳
۳.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش