جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
حرکت عجیب الکترون ۰۲:۰۰
حرکت عجیب الکترون
۱۶.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
صوت چیست؟ ۰۱:۲۷
صوت چیست؟
۸.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
اشغال ترین نوشابه جهان ۰۰:۵۳
اشغال ترین نوشابه جهان
۵ هزار بازدید . ۶ سال پیش
معلم شاه کلید حل مشکلات ۰۲:۴۸
معلم شاه کلید حل مشکلات
۴.۸ هزار بازدید . ۳ سال پیش
این ماهی حرف می زند و سوالات شما را جواب می دهد! ۰۰:۱۸
علت کسلی هنگام مطالعه از خلیل علیزاده ۰۸:۰۶
علت کسلی هنگام مطالعه از خلیل علیزاده
۳.۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
فیلمبرداری از تکثیر DNA برای اولین بار ۰۰:۱۱
فیلمبرداری از تکثیر DNA برای اولین بار
۲.۴ هزار بازدید . ۵ سال پیش
جنس شهاب سنگ ها ۰۰:۵۹
جنس شهاب سنگ ها
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سیاره ی عطارد ۰۳:۲۴
سیاره ی عطارد
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش

دانش

حرکت عجیب الکترون ۰۲:۰۰
حرکت عجیب الکترون
۱۶.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
صوت چیست؟ ۰۱:۲۷
صوت چیست؟
۸.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
جنس شهاب سنگ ها ۰۰:۵۹
جنس شهاب سنگ ها
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سیاره ی عطارد ۰۳:۲۴
سیاره ی عطارد
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
علت کسلی هنگام مطالعه از خلیل علیزاده ۰۸:۰۶
معلم شاه کلید حل مشکلات ۰۲:۴۸
معلم شاه کلید حل مشکلات
۴.۸ هزار بازدید . ۳ سال پیش
فیلمبرداری از تکثیر DNA برای اولین بار ۰۰:۱۱
اشغال ترین نوشابه جهان ۰۰:۵۳
اشغال ترین نوشابه جهان
۵ هزار بازدید . ۶ سال پیش