جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دعوا در پاساژ اسکان میرداماد بخاطر دلار ۰۱:۲۱
دعوا در پاساژ اسکان میرداماد بخاطر دلار
۱۱.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
صدای مرگ بر طالبان در خیابان میرداماد تهران ۰۰:۲۸
نواختن ساز دودوک ۰۱:۰۰
نواختن ساز دودوک
۳.۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نواختن ساز دودوک ۰۱:۰۰
نواختن ساز دودوک
۳.۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نواختن ساز ناقارا ۰۱:۰۵
نواختن ساز ناقارا
۲.۹ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نواختن ساز ناقارا ۰۱:۰۰
نواختن ساز ناقارا
۲.۹ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
لحظات شیرین در میرداماد تهران ۰۰:۵۹
لحظات شیرین در میرداماد تهران
۲.۷ هزار بازدید . ۵ سال پیش
آموزش ساز ناقارا ۰۱:۰۰
آموزش ساز ناقارا
۲.۷ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش ساز دودوک ۰۰:۵۴
آموزش ساز دودوک
۲.۷ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش ساز دودوک ۰۰:۵۸
آموزش ساز دودوک
۲.۷ هزار بازدید . ۷ ماه پیش

میرداماد

ساز ناقارا/موسسه سامان علوی ۰۰:۵۶
ساز ناقارا/موسسه سامان علوی
۱.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
ساز بالابان/موسسه سامان علوی ۰۰:۵۶
ساز بالابان/موسسه سامان علوی
۱.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
بالابان زنی آذری ۰۱:۰۱
بالابان زنی آذری
۱.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
ناقارا و قاوال ۰۱:۰۱
ناقارا و قاوال
۱۳۴ بازدید . ۶ ماه پیش
ناقارا و قاوال ۰۱:۰۰
ناقارا و قاوال
۱۳۳ بازدید . ۶ ماه پیش
بالابان و دودوک ۰۰:۵۰
بالابان و دودوک
۱۳۵ بازدید . ۶ ماه پیش
بالابان و دودوک ۰۱:۰۲
بالابان و دودوک
۱۴۱ بازدید . ۶ ماه پیش
نواختن ساز دودوک ۰۱:۰۰
نواختن ساز دودوک
۳.۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نواختن ساز دودوک ۰۱:۰۰
نواختن ساز دودوک
۳.۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نواختن ساز ناقارا ۰۱:۰۵
نواختن ساز ناقارا
۲.۹ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نواختن ساز ناقارا ۰۱:۰۰
نواختن ساز ناقارا
۲.۹ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش ساز دودوک ۰۰:۵۴
آموزش ساز دودوک
۲.۷ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش ساز دودوک ۰۰:۵۸
آموزش ساز دودوک
۲.۷ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش ساز ناقارا ۰۱:۰۰
آموزش ساز ناقارا
۲.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش ساز ناقارا ۰۱:۰۰
آموزش ساز ناقارا
۲.۷ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
دعوا در پاساژ اسکان میرداماد بخاطر دلار ۰۱:۲۱