جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نورالدین بذله - کژاوه ۰۳:۱۹
نورالدین بذله - کژاوه
۵.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
آهنگ کردی شیرین شیرین ۰۴:۴۱
آهنگ کردی شیرین شیرین
۳.۶ هزار بازدید . ۴ سال پیش
اجرای آهنگ کردی از موزیک روژان ۰۳:۲۰
اجرای آهنگ کردی از موزیک روژان
۲.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
موزیک ویدیو غمگین کردی ۰۰:۳۰
موزیک ویدیو غمگین کردی
۱.۸ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
غمگین و دل پشیوم ۰۵:۱۶
غمگین و دل پشیوم
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
موزیک ویدیو غمگین کردی ۰۰:۴۱
موزیک ویدیو غمگین کردی
۱.۳ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
آهنگ غمگین نعیم رئیسی جدایی ۲ ۰۲:۰۸
آهنگ غمگین نعیم رئیسی جدایی ۲
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نوت ین آهنگ آوات بوکانی ۰۵:۲۱
نوت ین آهنگ آوات بوکانی
۷۸۸ بازدید . ۱ سال پیش
آهنگ نعیم رئیسی لیلی ۰۰:۲۹
آهنگ نعیم رئیسی لیلی
۵۸۳ بازدید . ۱ سال پیش

آهنگ کردی

موزیک ویدیو غمگین کردی ۰۰:۴۱
موزیک ویدیو غمگین کردی
۱.۳ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
موزیک ویدیو غمگین کردی ۰۰:۳۰
موزیک ویدیو غمگین کردی
۱.۸ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آهنگ غمگین نعیم رئیسی جدایی ۲ ۰۲:۰۸
غمگین و دل پشیوم ۰۵:۱۶
غمگین و دل پشیوم
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آهنگ نعیم رئیسی لیلی ۰۰:۲۹
نوت ین آهنگ آوات بوکانی ۰۵:۲۱
نوت ین آهنگ آوات بوکانی
۷۸۸ بازدید . ۱ سال پیش
آهنگ کردی شیرین شیرین ۰۴:۴۱
آهنگ کردی شیرین شیرین
۳.۶ هزار بازدید . ۴ سال پیش
اجرای آهنگ کردی از موزیک روژان ۰۳:۲۰
اجرای آهنگ کردی از موزیک روژان
۲.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
نورالدین بذله - کژاوه ۰۳:۱۹
نورالدین بذله - کژاوه
۵.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش