جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نورالدین بذله - کژاوه ۰۳:۱۹
نورالدین بذله - کژاوه
۵.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
غمگین و دل پشیوم ۰۵:۱۶
غمگین و دل پشیوم
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آشپزی بزبان کردی - خورشت انار ۰۵:۳۴
آشپزی بزبان کردی - خورشت انار
۸۹۰ بازدید . ۴ سال پیش

کوردی

غمگین و دل پشیوم ۰۵:۱۶
غمگین و دل پشیوم
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آشپزی بزبان کردی - خورشت انار ۰۵:۳۴
نورالدین بذله - کژاوه ۰۳:۱۹
نورالدین بذله - کژاوه
۵.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش