جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش زبان ترکی استانبولی در اهواز-آموزش لغات ترکی-مکالمه ترکی استانبولی-گرامر ترکی استانبولی-استاد علی کیانپور ۰۱:۴۴
۸.۸ هزار بازدید . ۳ سال پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی(ساختار کلی فعل “بودن” در زبان ترکی) ۰۴:۱۱
۸.۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی( روش های شناخت افعال گذرا و ناگذر) ۰۲:۰۶
۷.۹ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی( آشنایی با ساختار حالت مجهول ) ۰۳:۴۴
۷.۹ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-آموزش کلمات اشاره ۰۶:۲۶

ترکی استانبولی

زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-زمان حال ساده ۰۵:۴۴
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-آموزش طعم ها ۰۴:۵۴
آنلاین گرامر زبان ترکی-یادگیری زبان ترکی-ساختار کلی فعل بودن در زبان ترکی ۰۴:۵۰
۲.۶ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
آنلاین گرامر زبان ترکی-یادگیری زبان ترکی-(انواع ضمایر نامعین و کاربرد آنها) ۰۴:۵۰
۴۰۷ بازدید . ۴ ماه پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی(ساختار کلی فعل “بودن” در زبان ترکی) ۰۴:۱۱
۸.۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش