جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / انتخاب عینک ۰۲:۰۶
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / انتخاب عینک
۱۰.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / زندگی دانشجویی ۰۵:۱۸
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / در شهر رومیر ۰۵:۲۵
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / در شهر رومیر
۸.۹ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
زبان ترکی استانبولی ۰۶:۵۵
زبان ترکی استانبولی
۴.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش

آموزش ترکی استانبولی

روش های شناخت افعال گذرا و ناگذر ۰۵:۳۵
زبان ترکی استانبولی ۰۶:۵۵
زبان ترکی استانبولی
۴.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش