جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
شکل دهی ورق فلزی با دستگاه رول فرمینگ ۰۱:۰۹
دستگاه ریل مینیاتوری ۰۰:۵۸
دستگاه ریل مینیاتوری
۵۰ بازدید . ۲ هفته پیش
دستگاه رول فرمینگ ۰۰:۲۹
دستگاه رول فرمینگ
۴۹ بازدید . ۲ هفته پیش
خطوط صنعتی دستگاه رول فرمینگ ۰۱:۰۸
خطوط صنعتی دستگاه رول فرمینگ
۳۷ بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه رول فرمینگ انواع ریل ۰۲:۱۱
دستگاه رول فرمینگ انواع ریل
۲۸ بازدید . ۱ سال پیش
ساخت دستگاه رول فرمینگ ۰۱:۲۱
ساخت دستگاه رول فرمینگ
۲۷ بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه رول فرمینگ ورق گالوانیزه ۰۱:۱۲
دستگاه رول فرمینگ ورق گالوانیزه
۲۷ بازدید . ۱ سال پیش

دستگاه رول فرمینگ

رول فرمینگ اصفهان ۰۱:۳۱
رول فرمینگ اصفهان
۳ بازدید . ۱ سال پیش
رول فرم طرح سفال ۰۱:۰۵
رول فرم طرح سفال
۱ بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه رول فرمینگ انواع ریل ۰۲:۱۱
خطوط صنعتی دستگاه رول فرمینگ ۰۱:۰۸
ساخت دستگاه رول فرمینگ ۰۱:۲۱