جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
سینتیک فرمول و محاسبه ۱۹:۴۲
سینتیک فرمول و محاسبه
۴۴۳ بازدید . ۵ ماه پیش
استوکیومتری گاز در شرایط غیر استاندارد ۱۴:۰۲
3 تکنیک برای تشخیص ترکیبات یونی ۰۰:۵۹
3 تکنیک برای تشخیص ترکیبات یونی
۳۴۴ بازدید . ۴ ماه پیش
روش تست زنی استوکیومتری ۰۵:۱۵
روش تست زنی استوکیومتری
۲۷۹ بازدید . ۲ ماه پیش
بازده درصدی ۲۴:۰۸
بازده درصدی
۲۵۷ بازدید . ۵ ماه پیش
مدرس برتر شیمی کنکور ۰۱:۳۶
مدرس برتر شیمی کنکور
۲۳۹ بازدید . ۴ ماه پیش
تست از مبحث ایزوتوپ ها شیمی دهم ۰۳:۵۶
تست از مبحث ایزوتوپ ها شیمی دهم
۲۲۷ بازدید . ۴ ماه پیش

شیمی کنکور

شیمی دهم 05.16 ۱:۰۶:۵۵
شیمی دهم 05.16
۱۲۰ بازدید . ۲ ماه پیش
روش تست زنی استوکیومتری ۰۵:۱۵
آموزش شیمی دهم فصل دوم ۰۲:۲۲
آموزش شیمی دهم فصل دوم
۱۵۲ بازدید . ۲ ماه پیش
جلسه سوم شیمی دوازدهم 05.02 ۱:۲۱:۵۷
ساختار لوییس ۰۳:۲۷
ساختار لوییس
۱۱۹ بازدید . ۴ ماه پیش
مدرس برتر شیمی کنکور ۰۱:۳۶
سینتیک فرمول و محاسبه ۱۹:۴۲
سینتیک فرمول و محاسبه
۴۴۳ بازدید . ۵ ماه پیش
بازده درصدی ۲۴:۰۸
بازده درصدی
۲۵۷ بازدید . ۵ ماه پیش