جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
رضا شهرکی  ۰۰:۳۰
رضا شهرکی
۲.۱ هزار بازدید . ۳ سال پیش
آموزش فیزیک - مبحث خازن ۲۷:۵۹
آموزش فیزیک - مبحث خازن
۱.۶ هزار بازدید . ۵ سال پیش

آموزش فیزیک - مبحث خازن

رضا شهرکی  ۰۰:۳۰
رضا شهرکی
۲.۱ هزار بازدید . ۳ سال پیش
آموزش فیزیک - مبحث خازن ۲۷:۵۹
آموزش فیزیک - مبحث خازن
۱.۶ هزار بازدید . ۵ سال پیش