جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
21-مدل بستن روسری چهارگوش ۰۳:۴۳
21-مدل بستن روسری چهارگوش
۲.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
5- آموزش بستن شال به شكل گل ۰۱:۰۰
5- آموزش بستن شال به شكل گل
۱.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
22-مدل بستن روسری چهارگوش ۰۴:۳۵
22-مدل بستن روسری چهارگوش
۱.۱ هزار بازدید . ۳ سال پیش
7-آموزش بستن شال به روش دراپه ۰۲:۱۳
7-آموزش بستن شال به روش دراپه
۴۵۹ بازدید . ۳ سال پیش
26-آموزش بستن شال و روسری مدل سوگل ۰۲:۰۷
26-آموزش بستن شال و روسری مدل سوگل
۴۳۹ بازدید . ۳ سال پیش
4 مدل بستن شال روی سر - تولیدی حجاب گوهر ۰۱:۴۵
14-ایده بستن روسری ۰۰:۳۷
14-ایده بستن روسری
۳۴۱ بازدید . ۳ سال پیش
دو مدل بستن شال - تولیدی حجاب گوهر ۰۲:۵۲
دو مدل بستن شال - تولیدی حجاب گوهر
۳۲۳ بازدید . ۲ سال پیش
2-آموزش مدل جدید بستن شال 2016 ۰۳:۰۱
2-آموزش مدل جدید بستن شال 2016
۳۱۰ بازدید . ۳ سال پیش

آموزش بستن شال و روسری

12-بستن روسری ۰۰:۳۸
12-بستن روسری
۱۸۰ بازدید . ۳ سال پیش
23-ایده بستن روسری ۰۰:۲۹
23-ایده بستن روسری
۲۶۸ بازدید . ۳ سال پیش
14-ایده بستن روسری ۰۰:۳۷
14-ایده بستن روسری
۳۴۱ بازدید . ۳ سال پیش
21-مدل بستن روسری چهارگوش ۰۳:۴۳
21-مدل بستن روسری چهارگوش
۲.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
7-آموزش بستن شال به روش دراپه ۰۲:۱۳
6-آموزش بستن شال مدل پرنسس ۰۲:۲۹
6-آموزش بستن شال مدل پرنسس
۱۵۱ بازدید . ۳ سال پیش
9-مدل بستن روسری ۰۴:۰۰
9-مدل بستن روسری
۲۳۵ بازدید . ۳ سال پیش
5- آموزش بستن شال به شكل گل ۰۱:۰۰
5- آموزش بستن شال به شكل گل
۱.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
3-آموزش بستن سریع روسری ۰۰:۴۹
3-آموزش بستن سریع روسری
۲۲۴ بازدید . ۳ سال پیش
2-آموزش مدل جدید بستن شال 2016 ۰۳:۰۱
1- بستن شال و روسری مدل جدید ۰۲:۱۰
1- بستن شال و روسری مدل جدید
۱۴۷ بازدید . ۳ سال پیش