جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نحوه نورد میلگرد ۰۱:۲۳
نحوه نورد میلگرد
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نکات اجرایی آرماتوربندی ساختمان ۰۹:۰۴
نکات اجرایی آرماتوربندی ساختمان
۲.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
محاسبه میلگرد ساختمان بتنی ۰۰:۳۰
محاسبه میلگرد ساختمان بتنی
۲.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
انواع میلگرد و نحوه شناسایی میلگرد ها ۰۳:۵۳
انواع میلگرد و نحوه شناسایی میلگرد ها
۱.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
انواع قیچی خم و برش میلگرد ۰۰:۳۲
انواع قیچی خم و برش میلگرد
۸۴۲ بازدید . ۲ سال پیش
خط تولید میلگرد ۰۳:۵۳
خط تولید میلگرد
۸۰۸ بازدید . ۱ سال پیش
آموزش مش بندی ۰۰:۳۶
آموزش مش بندی
۶۹۱ بازدید . ۲ سال پیش
تولید میلگرد به روش نیمه اتوماتیک ۰۱:۵۶
تولید میلگرد به روش نیمه اتوماتیک
۵۲۰ بازدید . ۱ سال پیش
تولید میلگرد به روش اتوماتیک ۰۳:۰۴
تولید میلگرد به روش اتوماتیک
۳۲۳ بازدید . ۱ سال پیش
آرماتوربندی میلگرد آجدار ۰۱:۴۰
آرماتوربندی میلگرد آجدار
۲۷۴ بازدید . ۱۰ ماه پیش

انواع میلگرد

آرماتوربندی میلگرد آجدار ۰۱:۴۰
آرماتوربندی میلگرد آجدار
۲۷۴ بازدید . ۱۰ ماه پیش
نحوه نورد میلگرد ۰۱:۲۳
نحوه نورد میلگرد
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تولید میلگرد به روش اتوماتیک ۰۳:۰۴
خط تولید میلگرد ۰۳:۵۳
خط تولید میلگرد
۸۰۸ بازدید . ۱ سال پیش
تولید میلگرد به روش نیمه اتوماتیک ۰۱:۵۶
انواع قیچی خم و برش میلگرد ۰۰:۳۲
آموزش مش بندی ۰۰:۳۶
آموزش مش بندی
۶۹۱ بازدید . ۲ سال پیش
محاسبه میلگرد ساختمان بتنی ۰۰:۳۰
محاسبه میلگرد ساختمان بتنی
۲.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
نکات اجرایی آرماتوربندی ساختمان ۰۹:۰۴
انواع میلگرد و نحوه شناسایی میلگرد ها ۰۳:۵۳