جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
گل زولتان استویبر به اتریش ۰۰:۵۲
گل زولتان استویبر به اتریش
۲۶۷ بازدید . ۴ سال پیش
ایسلند ۱ - ۱ مجارستان ۰۶:۴۱
ایسلند ۱ - ۱ مجارستان
۲۰۸ بازدید . ۴ سال پیش
شصتمین سالگرد انقلاب مجارستان ۰۱:۴۳
شصتمین سالگرد انقلاب مجارستان
۲۰۷ بازدید . ۴ سال پیش
بلژیک ۴ - ۰ مجارستان ۰۵:۴۱
بلژیک ۴ - ۰ مجارستان
۲۰۵ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی مجارستان - اتریش ۰۱:۵۸
پیش بازی مجارستان - اتریش
۱۹۱ بازدید . ۴ سال پیش
پرتغال ۳ - ۳ مجارستان ۰۶:۲۳
پرتغال ۳ - ۳ مجارستان
۱۸۶ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی ایسلند - مجارستان ۰۱:۳۴
پیش بازی ایسلند - مجارستان
۱۷۸ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی مجارستان - بلژیک ۰۱:۰۱
پیش بازی مجارستان - بلژیک
۱۷۲ بازدید . ۴ سال پیش
پرتغال 3 - 0 مجارستان ۰۴:۵۷
پرتغال 3 - 0 مجارستان
۱۶۶ بازدید . ۳ سال پیش
خلاصه بازی مجارستان 2 - ترکیه 0 ۰۳:۲۷
خلاصه بازی مجارستان 2 - ترکیه 0
۱۶۵ بازدید . ۲ ماه پیش

مجارستان

خلاصه بازی مجارستان 2 - ترکیه 0 ۰۳:۲۷
تحصیل در مجارستان ۰۱:۱۷
تحصیل در مجارستان
۹۱ بازدید . ۶ ماه پیش
پرتغال 3 - 0 مجارستان ۰۴:۵۷
پرتغال 3 - 0 مجارستان
۱۶۶ بازدید . ۳ سال پیش
شصتمین سالگرد انقلاب مجارستان ۰۱:۴۳
رشد بالای صنعت گردشگری مجارستان ۰۲:۰۸
بلژیک ۴ - ۰ مجارستان ۰۵:۴۱
بلژیک ۴ - ۰ مجارستان
۲۰۵ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی مجارستان - بلژیک ۰۱:۰۱
پیش بازی مجارستان - بلژیک
۱۷۲ بازدید . ۴ سال پیش
پرتغال ۳ - ۳ مجارستان ۰۶:۲۳
پرتغال ۳ - ۳ مجارستان
۱۸۶ بازدید . ۴ سال پیش
ایسلند ۱ - ۱ مجارستان ۰۶:۴۱
ایسلند ۱ - ۱ مجارستان
۲۰۸ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی ایسلند - مجارستان ۰۱:۳۴
پیش بازی ایسلند - مجارستان
۱۷۸ بازدید . ۴ سال پیش
گل زولتان استویبر به اتریش ۰۰:۵۲
پیش بازی مجارستان - اتریش ۰۱:۵۸
پیش بازی مجارستان - اتریش
۱۹۱ بازدید . ۴ سال پیش