جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
 معرفی HP OneView ۰۰:۵۷
معرفی HP OneView
۷۷۵ بازدید . ۳ سال پیش
VMware Horizon 7 v 7.6 Technical What's New Overview ۱۰:۵۵
VMware Horizon 7 v 7.6 Technical What's New Overview
۲۲۲ بازدید . ۱ سال پیش
A must-have free VM backup for vSphere and Hyper-V ۰۲:۱۵
A must-have free VM backup for vSphere and Hyper-V
۲۰۶ بازدید . ۳ سال پیش
Veeam ONE for VMware and Hyper-V ۱۱:۵۷
Veeam ONE for VMware and Hyper-V
۱۹۰ بازدید . ۳ سال پیش
Veeam Backup & Replication - VM backup restore, replication ۰۴:۱۸
Veeam Backup & Replication - VM backup restore, replication
۱۸۸ بازدید . ۳ سال پیش
IBM Cloud and VMware streamline hybrid cloud adoption ۰۲:۲۵
IBM Cloud and VMware streamline hybrid cloud adoption
۱۱۸ بازدید . ۳ سال پیش
Vmware Vsphere 7 ۰۴:۱۲
Vmware Vsphere 7
۸۱ بازدید . ۹ ماه پیش
آموزش نصب مک بر روی کامپیوتر خانگی ۰۶:۴۵

vMware

Vmware Vsphere 7 ۰۴:۱۲
Vmware Vsphere 7
۸۱ بازدید . ۹ ماه پیش
VMware Horizon 7 v 7.6 Technical What's New Overview ۱۰:۵۵
 معرفی HP OneView ۰۰:۵۷
معرفی HP OneView
۷۷۵ بازدید . ۳ سال پیش
Veeam ONE for VMware and Hyper-V ۱۱:۵۷
Veeam ONE for VMware and Hyper-V
۱۹۰ بازدید . ۳ سال پیش
Veeam Backup & Replication - VM backup restore, replication ۰۴:۱۸
A must-have free VM backup for vSphere and Hyper-V ۰۲:۱۵
IBM Cloud and VMware streamline hybrid cloud adoption ۰۲:۲۵