جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
رشد شاخص بورس تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ ۰۱:۰۳
48-معرفی شاخص های بورس - قسمت دوم ۰۷:۳۱
48-معرفی شاخص های بورس - قسمت دوم
۴۰۰ بازدید . ۳ سال پیش
اصول سرمایه گذاری ( مدت سرمایه گذاری ) ۰۰:۴۹
قطعیت مطلق یه دروغه(عدم قطعیت در بورس) ۰۰:۴۴
41-معرفی گواهی حق تقدم خرید سهام ۰۸:۴۰
41-معرفی گواهی حق تقدم خرید سهام
۳۱۵ بازدید . ۳ سال پیش
تحلیل شریان اصلی بازار بورس ۰۰:۴۷
تحلیل شریان اصلی بازار بورس
۲۷۸ بازدید . ۸ ماه پیش
تبدیل ضرر به سود ۰۱:۰۰
تبدیل ضرر به سود
۲۲۳ بازدید . ۸ ماه پیش
پول هوشمند ۰۱:۰۰
پول هوشمند
۲۱۰ بازدید . ۸ ماه پیش
آموزش کامل حروف الفبا به کودکان ۰۰:۳۰
آموزش کامل حروف الفبا به کودکان
۲۰۶ بازدید . ۱ سال پیش
ترکیب سهامداران، حقیقی و حقوقی ۰۱:۵۷
ترکیب سهامداران، حقیقی و حقوقی
۲۰۶ بازدید . ۸ ماه پیش
38-انواع قیمت سهام در بورس - قسمت اول ۰۸:۱۳

الفبای بورس

فروش سهم و برداشت پول ۱۳:۱۳
فروش سهم و برداشت پول
۷۲ بازدید . ۵ ماه پیش
خرید سهم و واریز پول ۱۹:۳۵
خرید سهم و واریز پول
۱۰۷ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 68 ۰۸:۲۷
الفبای بورس 68
۱۰۱ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 67 ۰۸:۵۴
الفبای بورس 67
۶۷ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 66 ۰۹:۱۸
الفبای بورس 66
۹۸ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 65 ۰۷:۳۳
الفبای بورس 65
۸۶ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 64 ۰۶:۱۰
الفبای بورس 64
۹۸ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 63 ۰۷:۱۹
الفبای بورس 63
۶۳ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 62 ۰۹:۰۳
الفبای بورس 62
۷۶ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 61 ۰۹:۲۵
الفبای بورس 61
۱۲۸ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 60 ۰۹:۲۳
الفبای بورس 60
۹۵ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 59 ۰۷:۵۳
الفبای بورس 59
۸۲ بازدید . ۵ ماه پیش
القبای بورس 58 ۰۸:۳۱
القبای بورس 58
۶۰ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 57 ۱۱:۱۳
الفبای بورس 57
۷۴ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 56 ۰۹:۴۰
الفبای بورس 56
۵۷ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 55 ۱۰:۰۳
الفبای بورس 55
۵۵ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 54 ۰۷:۱۸
الفبای بورس 54
۷۹ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 53 ۰۸:۳۴
الفبای بورس 53
۷۸ بازدید . ۵ ماه پیش
الفبای بورس 52 ۰۹:۲۷
الفبای بورس 52
۶۶ بازدید . ۵ ماه پیش