جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
 رنگ چشم و شخصیت شناسی ۰۳:۰۶
رنگ چشم و شخصیت شناسی
۱.۵ هزار بازدید . ۴ سال پیش
شخصیت شناسی خانم ها@banoyeh_ziba ۰۰:۳۰
شخصیت شناسی خانم ها@banoyeh_ziba
۱.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آیا شما هم یک دموی پیشرو خلاق و راهبر هستید؟ ۰۰:۵۶
شخصیت افراد بر اساس تن صدا ۰۲:۱۴
شخصیت افراد بر اساس تن صدا
۱.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
شخصیت شناسی با میوه محبوب ۰۵:۴۵
شخصیت شناسی با میوه محبوب
۱.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
شخصیت شناسی از روی رفتار ۰۱:۵۳
شخصیت شناسی از روی رفتار
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی تغییر میکنه؟! ۰۲:۳۱
تیپ شخصیتی تغییر میکنه؟!
۱ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
شخصیت شناسی از روی امضا ۰۵:۰۰
شخصیت شناسی از روی امضا
۱ هزار بازدید . ۵ سال پیش
شخصیت شناسی افراد از روی حرف زدن ۰۰:۰۰
شخصیت شناسی افراد از روی حرف زدن
۰.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
اگه خیلی مهربونی، حواست رو جمع کن! ۰۴:۳۹
اگه خیلی مهربونی، حواست رو جمع کن!
۰.۹ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
شناخت شخصیت خود ۰۲:۴۴
شناخت شخصیت خود
۷۴۶ بازدید . ۱ سال پیش

شخصیت شناسی

تیپ شخصیتی تغییر میکنه؟! ۰۲:۳۱
تیپ شخصیتی تغییر میکنه؟!
۱ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
اگه خیلی مهربونی، حواست رو جمع کن! ۰۴:۳۹
اگه همسرت جزئی نگره... ۰۳:۵۷
سرگذشت جوجه عقاب ۰۲:۵۳
سرگذشت جوجه عقاب
۶۲۶ بازدید . ۶ ماه پیش
تو کی هستی؟ ۰۳:۴۳
تو کی هستی؟
۵۵۳ بازدید . ۶ ماه پیش
تیپ شخصیتی  ENFP ۰۱:۴۴
تیپ شخصیتی ENFP
۳۵۱ بازدید . ۱ سال پیش
شناخت شخصیت خود ۰۲:۴۴
شناخت شخصیت خود
۷۴۶ بازدید . ۱ سال پیش
شخصیت شناسی از روی رفتار ۰۱:۵۳
شخصیت شناسی از روی رفتار
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
شخصیت شناسی افراد از روی حرف زدن ۰۰:۰۰
شخصیت شناسی افراد از روی حرف زدن
۰.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
شخصیت شناسی چیست ۰۰:۰۰
شخصیت شناسی چیست
۶۸۰ بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی  ESTJ ۰۱:۵۳
تیپ شخصیتی ESTJ
۳۳۵ بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی  ESTP ۰۱:۴۸
تیپ شخصیتی ESTP
۳۱۸ بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی  ISFP ۰۲:۰۲
تیپ شخصیتی ISFP
۳۰۳ بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی  ISFP ۰۲:۰۲
تیپ شخصیتی ISFP
۳۱۴ بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی  INTP ۰۱:۴۳
تیپ شخصیتی INTP
۳۱۸ بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی  ISTP ۰۲:۰۲
تیپ شخصیتی ISTP
۳۱۲ بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی  ISTJ ۰۱:۴۸
تیپ شخصیتی ISTJ
۳۳۶ بازدید . ۱ سال پیش
تیپ شخصیتی ENFJ ۰۳:۰۹
تیپ شخصیتی ENFJ
۴۴۰ بازدید . ۱ سال پیش