جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
او نشسته در نظر من به کجا نظر کنم؟ ۰۰:۰۴
او نشسته در نظر من به کجا نظر کنم؟
۱.۵ هزار بازدید . ۳ سال پیش
رویای پاک ۰۰:۳۸
رویای پاک
۵۳۹ بازدید . ۱۱ ماه پیش
جلوه عشق ۰۰:۴۷
جلوه عشق
۴۶۱ بازدید . ۱۱ ماه پیش
نکات مهم برای موفقیت در نویسندگی ۰۳:۳۶
نکات مهم برای موفقیت در نویسندگی
۴۳۲ بازدید . ۱۱ ماه پیش
وصل و هجران ۰۰:۵۹
وصل و هجران
۳۶۹ بازدید . ۱۱ ماه پیش
حکمت عشق ۰۰:۳۳
حکمت عشق
۳۱۸ بازدید . ۱۱ ماه پیش
مقصد عشق ۰۰:۳۸
مقصد عشق
۳۱۷ بازدید . ۱۱ ماه پیش
رویای عاشقانه ۰۰:۳۱
رویای عاشقانه
۲۵۳ بازدید . ۱۱ ماه پیش
راز تنهایی ۰۰:۴۳
راز تنهایی
۲۵۱ بازدید . ۱۱ ماه پیش
پروین اعتصامی ۰۲:۴۰
پروین اعتصامی
۲۳۰ بازدید . ۱ سال پیش
یک شب دلی ۰۱:۰۰
یک شب دلی
۲۰۷ بازدید . ۹ ماه پیش

شاعر

شعر خوانی بسیار زیبا ۰۰:۵۵
شعر خوانی بسیار زیبا
۸۶ بازدید . ۶ ماه پیش
مهیار آل -یه مرد ۰۰:۴۶
مهیار آل -یه مرد
۹۷ بازدید . ۷ ماه پیش
نیامدی و دیر شد ۰۰:۴۷
نیامدی و دیر شد
۱۹۲ بازدید . ۹ ماه پیش
یک شب دلی ۰۱:۰۰
یک شب دلی
۲۰۷ بازدید . ۹ ماه پیش
رویای عاشقانه ۰۰:۳۱
رویای عاشقانه
۲۵۳ بازدید . ۱۱ ماه پیش
جلوه عشق ۰۰:۴۷
جلوه عشق
۴۶۱ بازدید . ۱۱ ماه پیش
تبلور انسانیت ۰۰:۳۰
تبلور انسانیت
۱۹۳ بازدید . ۱۱ ماه پیش
وصل و هجران ۰۰:۵۹
وصل و هجران
۳۶۹ بازدید . ۱۱ ماه پیش
رویای پاک ۰۰:۳۸
رویای پاک
۵۳۹ بازدید . ۱۱ ماه پیش
راز تنهایی ۰۰:۴۳
راز تنهایی
۲۵۱ بازدید . ۱۱ ماه پیش
حکمت عشق ۰۰:۳۳
حکمت عشق
۳۱۸ بازدید . ۱۱ ماه پیش
مقصد عشق ۰۰:۳۸
مقصد عشق
۳۱۷ بازدید . ۱۱ ماه پیش
پروین اعتصامی ۰۲:۴۰
پروین اعتصامی
۲۳۰ بازدید . ۱ سال پیش
او نشسته در نظر من به کجا نظر کنم؟ ۰۰:۰۴