سرویس اشتراک ویدئو جعبه

پر بازدیدترین ها
۰۲:۴۵
ربات دختر انسان نمای ژاپنی زیبا ...
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
۰۱:۰۱
صاویر دختری که انسان نیست! ...
۱۹۹ بازدید . ۲ سال پیش
۰۱:۱۷
ساخت گل مصنوعی ...
۱۹۶ بازدید . ۲ سال پیش
۰۰:۴۷
ربات نقاشی کش ...
۱۴۲ بازدید . ۲ سال پیش
۰۰:۲۸
ربات گاوبازی ...
۹۲ بازدید . ۲ سال پیش
۰۱:۴۰
۰۲:۱۸
ربات AxiDraw: ربات طراح (آمریکا) ...
۷۹ بازدید . ۲ سال پیش
۰۲:۱۰

ربات

۰۲:۲۰
ربات های ویشرفته ...
۵۷ بازدید . ۳ ماه پیش
۰۲:۴۴
۰۱:۰۰
ربات ماهی ...
۵ بازدید . ۱ سال پیش
۰۲:۲۹
۰۱:۰۰
کارهای جذاب ربات ها ...
۱۲ بازدید . ۲ سال پیش
۰۱:۲۰
رباتی با انگشت آبکی ...
۵ بازدید . ۲ سال پیش