جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
خوردن آب سرد باعث کبد چرب می شود؟ ۰۱:۲۶
خوردن آب سرد باعث کبد چرب می شود؟
۱۰.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
هپاتیت Bچه علائمی دارد؟ ۰۱:۴۴
هپاتیت Bچه علائمی دارد؟
۷.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سیرسیاه چیست؟ چه خاصیتی دارد؟ ۰۰:۴۵
سیرسیاه چیست؟ چه خاصیتی دارد؟
۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اگر می خواهید به هپاتیت مبتلا نشوید ببینید.... ۰۲:۱۱
راه درمان هپاتیت ۰۳:۲۱
راه درمان هپاتیت
۳.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بیماری هپاتیت چیست؟ ۰۵:۵۳
بیماری هپاتیت چیست؟
۲.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سرطان کبد چیست؟ ۰۴:۰۱
سرطان کبد چیست؟
۲.۵ هزار بازدید . ۳ سال پیش
درمان قطعی اعتیاد در طب سنتی ۰۱:۰۰
درمان قطعی اعتیاد در طب سنتی
۲.۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
درمان قطعی دیسک کمر بدون عمل جراحی در صداوسیما ۰۱:۵۷
هپاتیت Bدر خانمهای باردار چه خطرهایی دارد؟ ۰۱:۴۹

هپاتیت

بیماری هپاتیت چیست؟ ۰۵:۵۳
بیماری هپاتیت چیست؟
۲.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
خوردن آب سرد باعث کبد چرب می شود؟ ۰۱:۲۶
درمان قطعی اعتیاد در طب سنتی ۰۱:۰۰
هپاتیت Bچه علائمی دارد؟ ۰۱:۴۴
هپاتیت Bچه علائمی دارد؟
۷.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سیرسیاه چیست؟ چه خاصیتی دارد؟ ۰۰:۴۵
راه درمان هپاتیت ۰۳:۲۱
راه درمان هپاتیت
۳.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سرطان کبد چیست؟ ۰۴:۰۱
سرطان کبد چیست؟
۲.۵ هزار بازدید . ۳ سال پیش