جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
پماد ضد درد ۰۹۱۲۰۱۳۲۸۸۳ ۰۰:۴۲
پماد ضد درد ۰۹۱۲۰۱۳۲۸۸۳
۱۶.۱ هزار بازدید . ۳ سال پیش
دیسک کمر و درمان گیاهی ۰۲:۲۵
دیسک کمر و درمان گیاهی
۳.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دردها در قسمت های مختلف بدن نشانه چیست؟ ۰۰:۵۸
دردها در قسمت های مختلف بدن نشانه چیست؟
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
درد و مغز ۰۰:۴۵
درد و مغز
۱.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
استراحت صحیح در مواقع درد بدن ۰۰:۵۷
استراحت صحیح در مواقع درد بدن
۱.۵ هزار بازدید . ۵ سال پیش

بدن درد

درد و مغز ۰۰:۴۵
درد و مغز
۱.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دیسک کمر و درمان گیاهی ۰۲:۲۵
دیسک کمر و درمان گیاهی
۳.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پماد ضد درد ۰۹۱۲۰۱۳۲۸۸۳ ۰۰:۴۲
پماد ضد درد ۰۹۱۲۰۱۳۲۸۸۳
۱۶.۱ هزار بازدید . ۳ سال پیش
استراحت صحیح در مواقع درد بدن ۰۰:۵۷
استراحت صحیح در مواقع درد بدن
۱.۵ هزار بازدید . ۵ سال پیش