جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
خداوند شما را انتخاب کرده است - ویکتوریا اوستین ۰۲:۴۵
درخواست بزرگ داشته باشید - جول اوستین ۰۲:۱۸
زندگی بدون وابستگی - جول اوستین ۰۲:۲۲
زندگی بدون وابستگی - جول اوستین
۶۳۸ بازدید . ۳ سال پیش
ویدئوی انگیزشی زمان مناسب - جول اوستین ۰۲:۰۹
علم به بی نهایت!! ۱۲:۰۱
علم به بی نهایت!!
۴۳۱ بازدید . ۳ سال پیش
نقش قدرت خداوند در زندگی ۰۷:۳۹
نقش قدرت خداوند در زندگی
۳۶۹ بازدید . ۱ سال پیش
فوایدنماز،عجیب!! ۰۲:۱۱
فوایدنماز،عجیب!!
۳۲۱ بازدید . ۳ سال پیش

خداوند

قدرت خدا را باور کن ۰۴:۴۳
قدرت خدا را باور کن
۴۲ بازدید . ۱ ماه پیش
نقش قدرت خداوند در زندگی ۰۷:۳۹
نقش قدرت خداوند در زندگی
۳۶۹ بازدید . ۱ سال پیش
آیا خدا وجود دارد؟ ۱۰:۲۱
آیا خدا وجود دارد؟
۲۵۴ بازدید . ۱ سال پیش
آیا خدا وجود دارد؟ ۱۱:۴۹
آیا خدا وجود دارد؟
۲۳۷ بازدید . ۱ سال پیش
علم به بی نهایت!! ۱۲:۰۱
علم به بی نهایت!!
۴۳۱ بازدید . ۳ سال پیش
فوایدنماز،عجیب!! ۰۲:۱۱
فوایدنماز،عجیب!!
۳۲۱ بازدید . ۳ سال پیش
زندگی بدون وابستگی - جول اوستین ۰۲:۲۲
خداوند چهار قطره رو دوست داره ۰۲:۵۳