جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
در آوردن حاشیه گلدوزی به وسیله هویه ۰۰:۴۴
در آوردن حاشیه گلدوزی به وسیله هویه
۵.۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه پیشرفته گلدوزی صنعتی ۰۰:۴۹
دستگاه پیشرفته گلدوزی صنعتی
۴.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه گلدوزی مناسب برای قیطان دوزی ۰۰:۳۸
دستگاه گلدوزی مناسب برای قیطان دوزی
۴.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
دستگاه 98 گلدوزی صنعتی ۰۰:۳۸
دستگاه 98 گلدوزی صنعتی
۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه نگین زن فول اتوماتیک ۰۰:۵۳
دستگاه نگین زن فول اتوماتیک
۳.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش
دستگاه گلدوزی تمام کامپیوتری برای مهره دوزی ۰۰:۲۵
ماشین گلدوزی کامپیوتری فورت اور FORTEVER ۰۱:۳۷
ماشین گلدوزی کامپیوتری فورت اور FORTEVER
۳.۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه گلدوزی 33کله صنعتی ۰۰:۴۹
دستگاه گلدوزی 33کله صنعتی
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ماشین گلدوزی 12 کله پیشرفته ۰۰:۲۱
ماشین گلدوزی 12 کله پیشرفته
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه گلدوزی پیشرفته ۰۰:۳۶
دستگاه گلدوزی پیشرفته
۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه گلدوزی 20کله صنعتی ۰۰:۵۱
دستگاه گلدوزی 20کله صنعتی
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش

گلدوزی صنعتی

جدیدتریت دستگاه سین سیم 28 کله ۰۱:۲۶
دستگاه ملیله دوزی صنعتی ۰۰:۲۹
دستگاه ملیله دوزی صنعتی
۴۹۶ بازدید . ۷ ماه پیش
دستگاه پنبه دوزی اورگان ۰۱:۰۱
دستگاه پنبه دوزی اورگان
۲۱۸ بازدید . ۷ ماه پیش
فروش دستگاه سین سیم 28 کله ۰۱:۲۶