جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دستور اسلامی که در اروپا قانون است ۰۰:۳۰
دستور اسلامی که در اروپا قانون است
۳.۹ هزار بازدید . ۵ سال پیش
برنامه سمت خدا ۰۰:۵۲
برنامه سمت خدا
۳.۴ هزار بازدید . ۳ سال پیش
باوری که سبب بخشش گناهان می شود ۰۰:۳۰
باوری که سبب بخشش گناهان می شود
۳.۲ هزار بازدید . ۵ سال پیش
ايمان و آرامش : استاد پناهيان - سمت خدا ۵۲:۳۴
ايمان و آرامش : استاد پناهيان - سمت خدا
۲.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سمت خدا  ۸۔۴۔۱۳۹۵   فضایل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام   حجت الاسلام فرحزاد ۵۰:۱۳
۱.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
2 جایی که دروغ جایز است ۰۰:۳۰
2 جایی که دروغ جایز است
۱.۴ هزار بازدید . ۵ سال پیش
سمت خدا عمر ما کوتاه است و یک بار هم بیشتر به دنیا نمی آییم بیانات حجت الاسلام فرحزاد ۳۸:۲۹
۱.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
نماز ۰۲:۱۰
نماز
۱.۲ هزار بازدید . ۵ سال پیش
حافظ مصطفی شکوری ۰۸:۵۶
حافظ مصطفی شکوری
۰.۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش

سمت خدا

حافظ مصطفی شکوری ۰۸:۵۶
حافظ مصطفی شکوری
۰.۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
برنامه سمت خدا ۰۰:۵۲
برنامه سمت خدا
۳.۴ هزار بازدید . ۳ سال پیش
ايمان و آرامش : استاد پناهيان - سمت خدا ۵۲:۳۴
سمت خدا  ۸۔۴۔۱۳۹۵   فضایل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام   حجت الاسلام فرحزاد ۵۰:۱۳
۱.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سمت خدا عمر ما کوتاه است و یک بار هم بیشتر به دنیا نمی آییم بیانات حجت الاسلام فرحزاد ۳۸:۲۹
۱.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
دستور اسلامی که در اروپا قانون است ۰۰:۳۰
باوری که سبب بخشش گناهان می شود ۰۰:۳۰
باوری که سبب بخشش گناهان می شود
۳.۲ هزار بازدید . ۵ سال پیش
2 جایی که دروغ جایز است ۰۰:۳۰
2 جایی که دروغ جایز است
۱.۴ هزار بازدید . ۵ سال پیش
نماز ۰۲:۱۰
نماز
۱.۲ هزار بازدید . ۵ سال پیش