جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
فیلم/ افغانستان، سلطان تریاک جهان ۰۱:۲۵
فیلم/ افغانستان، سلطان تریاک جهان
۴۲.۱ هزار بازدید . ۵ سال پیش
ویدئوی دردناک از حراج کودکان ۰۰:۲۳
ویدئوی دردناک از حراج کودکان
۳۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تصاویر تکان‌ دهنده از زلزله مرگبار افغانستان ۰۰:۱۳
تصاویر تکان‌ دهنده از زلزله مرگبار افغانستان ۰۰:۴۵
جیره گران ایرانی‌ ها ، ارزان و فراوان در افغانستان ۰۳:۱۹
طالبان : سرمایه های ما را به ایران بردند ۰۱:۴۹
طالبان : سرمایه های ما را به ایران بردند
۱۶.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کلیپ تبلیغی برای قاچاق افغانستانی‌ ها به ایران ! ۰۰:۱۸
تظاهرات مردم افغانستان ۰۱:۳۹
تظاهرات مردم افغانستان
۱۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
انتقال ادوات نظامی ایران به مرز افغانستان ۰۰:۲۹
انتقال ادوات نظامی ایران به مرز افغانستان
۱۲.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طالبان به وزیر خارجه چین تریاک ناب هدیه داد ! ۰۰:۱۶
شب سیاهی که مردم افغانستان برای طالبان ساختند ۰۰:۱۳
اعضای مسلح طالبان پشت سر مجری تلویزیونی ۰۲:۱۸
اعضای مسلح طالبان پشت سر مجری تلویزیونی
۱۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش

افغانستان

تبلیغ بخاری در افغانستان ۰۱:۰۰
تبلیغ بخاری در افغانستان
۴ هزار بازدید . ۶ سال پیش
گزارشی از قاچاق اعضای بدن در افغانستان ۰۱:۴۳
آگهی موزیکال گلرنگ برای افغانستان ۰۰:۴۲
 افغانستانی هایی که در سوریه می جنگند ۰۲:۱۹
زنان در ارتش افغانستان چه می کنند؟ ۰۳:۰۳
کودکان قربانی آموزشهای تکفیری ۰۱:۵۹
کودکان قربانی آموزشهای تکفیری
۴ هزار بازدید . ۶ سال پیش