جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
لهستان ۱ - ۰ ایرلند شمالی ۰۲:۲۲
لهستان ۱ - ۰ ایرلند شمالی
۵۰۰ بازدید . ۴ سال پیش
گل آرکادوژ میلیک به تیم ایرلند شمالی ۰۰:۴۳
پیش بازی آلمان - ایرلند شمالی ۰۱:۰۱
پیش بازی آلمان - ایرلند شمالی
۳۷۲ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی ولز - ایرلند شمالی ۰۱:۰۱
پیش بازی ولز - ایرلند شمالی
۳۶۳ بازدید . ۴ سال پیش
ولز ۱ - ۰ ایرلند شمالی ۰۳:۲۵
ولز ۱ - ۰ ایرلند شمالی
۳۳۲ بازدید . ۴ سال پیش
آلمان ۱ - ۰ ایرلند شمالی ۰۶:۱۴
آلمان ۱ - ۰ ایرلند شمالی
۳۳۰ بازدید . ۴ سال پیش
ایرلند شمالی ۲ - اوکراین ۰ ۰۳:۵۲
ایرلند شمالی ۲ - اوکراین ۰
۲۹۴ بازدید . ۴ سال پیش
View from Above- Ireland ۰۲:۴۲
View from Above- Ireland
۲۵۱ بازدید . ۳ سال پیش
پیش بازی اوکراین - ایرلند شمالی ۰۱:۰۸
پیش بازی اوکراین - ایرلند شمالی
۲۴۶ بازدید . ۴ سال پیش
خلاصه بازی ایتالیا 2 - ایرلند شمالی 0 ۰۲:۰۴

ایرلند شمالی

View from Above- Ireland ۰۲:۴۲
View from Above- Ireland
۲۵۱ بازدید . ۳ سال پیش
ولز ۱ - ۰ ایرلند شمالی ۰۳:۲۵
ولز ۱ - ۰ ایرلند شمالی
۳۳۲ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی ولز - ایرلند شمالی ۰۱:۰۱
آلمان ۱ - ۰ ایرلند شمالی ۰۶:۱۴
آلمان ۱ - ۰ ایرلند شمالی
۳۳۰ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی آلمان - ایرلند شمالی ۰۱:۰۱
ایرلند شمالی ۲ - اوکراین ۰ ۰۳:۵۲
ایرلند شمالی ۲ - اوکراین ۰
۲۹۴ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی اوکراین - ایرلند شمالی ۰۱:۰۸
لهستان ۱ - ۰ ایرلند شمالی ۰۲:۲۲
لهستان ۱ - ۰ ایرلند شمالی
۵۰۰ بازدید . ۴ سال پیش