جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
سوئد ۱ - ۱ ایرلند جنوبی ۰۲:۰۶
سوئد ۱ - ۱ ایرلند جنوبی
۱۶۱ بازدید . ۴ سال پیش
ایرلند جنوبی ۱ - ۰ ایتالیا ۱۱:۳۹
ایرلند جنوبی ۱ - ۰ ایتالیا
۱۳۷ بازدید . ۴ سال پیش
فرانسه ۲ - ۱ ایرلند جنوبی ۰۵:۲۶
فرانسه ۲ - ۱ ایرلند جنوبی
۱۳۴ بازدید . ۴ سال پیش
بلژیک ۳ - ۰ ایرلند ۰۴:۱۰
بلژیک ۳ - ۰ ایرلند
۱۲۷ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی فرانسه - ایرلند جنوبی ۰۱:۰۳
پیش بازی فرانسه - ایرلند جنوبی
۹۵ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی ایتالیا - ایرلند ۰۰:۵۱
پیش بازی ایتالیا - ایرلند
۸۹ بازدید . ۴ سال پیش
اولین گل به خودی یورو ۲۰۱۶ توسط کلارک ۰۰:۴۹
پیش بازی سوئد - ایرلند جنوبی ۰۰:۵۹
پیش بازی سوئد - ایرلند جنوبی
۶۸ بازدید . ۴ سال پیش

ایرلند جنوبی

فرانسه ۲ - ۱ ایرلند جنوبی ۰۵:۲۶
فرانسه ۲ - ۱ ایرلند جنوبی
۱۳۴ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی فرانسه - ایرلند جنوبی ۰۱:۰۳
ایرلند جنوبی ۱ - ۰ ایتالیا ۱۱:۳۹
ایرلند جنوبی ۱ - ۰ ایتالیا
۱۳۷ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی ایتالیا - ایرلند ۰۰:۵۱
بلژیک ۳ - ۰ ایرلند ۰۴:۱۰
بلژیک ۳ - ۰ ایرلند
۱۲۷ بازدید . ۴ سال پیش
سوئد ۱ - ۱ ایرلند جنوبی ۰۲:۰۶
سوئد ۱ - ۱ ایرلند جنوبی
۱۶۱ بازدید . ۴ سال پیش
پیش بازی سوئد - ایرلند جنوبی ۰۰:۵۹