جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
بهترین گل های ادین ژکو بخش 7 ۲۷:۲۱
بهترین گل های ادین ژکو بخش 7
۱۰۰ بازدید . ۲ سال پیش
بهترین گل های ادین ژکو بخش 15 ۱۶:۰۱
بهترین گل های ادین ژکو بخش 15
۹۹ بازدید . ۲ سال پیش
Tutte le strade portano a Dzeko - ۰۴:۲۶
Tutte le strade portano a Dzeko -
۹۳ بازدید . ۲ سال پیش
بهترین گل های ادین ژکو بخش 13 ۰۲:۳۳
بهترین گل های ادین ژکو بخش 13
۸۹ بازدید . ۲ سال پیش
بهترین گل های ادین ژکو بخش 11 ۰۲:۳۴
بهترین گل های ادین ژکو بخش 11
۸۵ بازدید . ۲ سال پیش
بهترین گل های ادین ژکو بخش 3 ۰۲:۰۱
بهترین گل های ادین ژکو بخش 3
۸۴ بازدید . ۲ سال پیش
EXCLUSIVE #askedin - Edin Dzeko answers the questions from twitter ۰۳:۳۵
تمام 29 گل آقای گل سری آ در این فصل ۰۷:۴۰
بهترین گل های ادین ژکو بخش 5 ۰۶:۱۲
بهترین گل های ادین ژکو بخش 5
۸۱ بازدید . ۲ سال پیش
بهترین گل های ادین ژکو بخش 35 ۰۳:۱۲
بهترین گل های ادین ژکو بخش 35
۸۰ بازدید . ۲ سال پیش
بهترین گل های ادین ژکو بخش 20 ۰۷:۳۲
بهترین گل های ادین ژکو بخش 20
۸۰ بازدید . ۲ سال پیش
بهترین گل های ادین ژکو بخش 2 ۰۳:۳۱
بهترین گل های ادین ژکو بخش 2
۸۰ بازدید . ۲ سال پیش

ادین ژکو

بهترین گل های ادین ژکو بخش 37 ۰۱:۲۶
بهترین گل های ادین ژکو بخش 35 ۰۳:۱۲
بهترین گل های ادین ژکو بخش 31 ۰۶:۳۴
بهترین گل های ادین ژکو بخش 30 ۰۳:۲۷
بهترین گل های ادین ژکو بخش 33 ۰۳:۰۹
Tutte le strade portano a Dzeko - ۰۴:۲۶
Tutte le strade portano a Dzeko -
۹۳ بازدید . ۲ سال پیش
بهترین گل های ادین ژکو بخش 27 ۰۹:۵۹
بهترین گل های ادین ژکو بخش 20 ۰۷:۳۲
بهترین گل های ادین ژکو بخش 19 ۰۳:۲۲
بهترین گل های ادین ژکو بخش 26 ۰۰:۵۱
بهترین گل های ادین ژکو بخش 16 ۰۲:۴۶
بهترین گل های ادین ژکو بخش 25 ۰۰:۳۶
بهترین گل های ادین ژکو بخش 15 ۱۶:۰۱
بهترین گل های ادین ژکو بخش 18 ۰۵:۳۵
بهترین گل های ادین ژکو بخش 13 ۰۲:۳۳
بهترین گل های ادین ژکو بخش 11 ۰۲:۳۴
بهترین گل های ادین ژکو بخش 12 ۱۳:۴۰
بهترین گل های ادین ژکو بخش 9 ۰۴:۱۴
بهترین گل های ادین ژکو بخش 8 ۰۳:۵۳
بهترین گل های ادین ژکو بخش 7 ۲۷:۲۱
بهترین گل های ادین ژکو بخش 5 ۰۶:۱۲
بهترین گل های ادین ژکو بخش 6 ۰۹:۱۴