جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-محل دریافت بلیط ۰۱:۵۲
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / انتخاب عینک ۰۲:۰۶
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / زندگی دانشجویی ۰۵:۱۸
زبان ترکی / مکالمه زبان ترکی / در شهر رومیر ۰۵:۲۵
آموزش مهارت Speaking | خرید مواد غذایی ۰۴:۰۱
آموزش مهارت Speaking | خرید مواد غذایی
۱.۷ هزار بازدید . ۴ ماه پیش

زبان ترکی استانبولی

یادگیری رایگان ترکی ۰۵:۴۹
یادگیری رایگان ترکی
۱.۱ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش مهارت Speaking | خرید مواد غذایی ۰۴:۰۱
آموزش زبان ترکی - نحوه بیان دریافت بلیط ۰۳:۱۵