جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
اجزاء تشکیل دهنده کلنی زنبورعسل | زنبورداری ۰۵:۲۹
اجزاء تشکیل دهنده کلنی زنبورعسل | زنبورداری ۰۵:۲۹
پرورش زنبور عسل | نگهداری از ملکه | ساخت کندو عسل ۰۱:۵۷
زنبورداری | پرورش زنبور | تولید عسل طبیعی ۰۲:۲۵
زنبورداری | پرورش زنبور | تولید عسل طبیعی
۴.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ساخت کندو عسل ساده ۰۸:۲۲
ساخت کندو عسل ساده
۴.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
نحوه ی برداشت عسل و موم از کندوی زنبور عسل ۰۵:۴۱
سونا برای زنبور عسل ( مرگ برای واروآ ) ۰۲:۱۴
سونا برای زنبور عسل ( مرگ برای واروآ )
۴.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
زنبور عسل - ساخت کندو عسل ساده ۰۷:۱۳
زنبور عسل - ساخت کندو عسل ساده
۴.۲ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
زنبور عسل - ساخت کندو عسل ساده ۰۸:۲۲
زنبور عسل - ساخت کندو عسل ساده
۴.۱ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
مسائل مهم درپرورش ملکه ی زنبورعسل ۰۷:۱۳
مسائل مهم درپرورش ملکه ی زنبورعسل
۳.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش پرورش زنبور عسل جهت تولید ژل رویال ۰۹:۰۵
آموزش پرورش زنبور عسل جهت تولید ژل رویال
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
زنبورداری | راه های شروع زنبورداری برای مبتدیان ۰۵:۵۵

تولید عسل

ساخت کندو عسل ساده (پرورش ملکه ی زنبور) ۰۶:۴۷
زنبور عسل - ساخت کندو عسل ساده ۰۷:۱۳
زنبور عسل - ساخت کندو عسل ساده
۴.۲ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
شرایط نگهداری از ملکه ی زنبور عسل ۰۶:۵۳
شرایط نگهداری از ملکه ی زنبور عسل
۲.۲ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
زنبور عسل - ساخت کندو عسل ساده ۰۸:۲۲
زنبور عسل - ساخت کندو عسل ساده
۴.۱ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
ساخت قطعات بدنه کندو لانگستروت ۰۵:۳۳
ساخت قطعات بدنه کندو لانگستروت
۱.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
تولید ملکه ی زنبور به روش طبیعی ۰۸:۱۰
تولید ملکه ی زنبور به روش طبیعی
۲.۳ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
مسائل مهم درپرورش ملکه ی زنبورعسل ۰۷:۱۳
مسائل مهم درپرورش ملکه ی زنبورعسل
۳.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
شرایط نگهداری از ملکه ی زنبور عسل ۰۶:۵۳
شرایط نگهداری از ملکه ی زنبور عسل
۲.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
ساخت قطعات بدنه کندو لانگستروت ۰۵:۳۳
ساخت قطعات بدنه کندو لانگستروت
۱.۵ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
ساخت کندو عسل ساده ۰۸:۲۲
ساخت کندو عسل ساده
۴.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش پرورش زنبور عسل جهت تولید ژل رویال ۰۹:۰۵
سونا برای زنبور عسل ( مرگ برای واروآ ) ۰۲:۱۴
نحوه نگهداری از کندو عسل در فصل زمستان ۰۴:۰۸