جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نگاهی به درون اطاق عمل ۰۴:۲۵
نگاهی به درون اطاق عمل
۲۰۶ بازدید . ۳ سال پیش
عمر یک مفصل مصنوعی لگن چقدر است ۰۶:۴۵
عمر یک مفصل مصنوعی لگن چقدر است
۱۰۸ بازدید . ۳ سال پیش
تغذیه و تعویض مفصل ران ۰۶:۱۱
تغذیه و تعویض مفصل ران
۹۵ بازدید . ۱ سال پیش

تعویض مفصل ران

تغذیه و تعویض مفصل ران ۰۶:۱۱
تغذیه و تعویض مفصل ران
۹۵ بازدید . ۱ سال پیش
عمر یک مفصل مصنوعی لگن چقدر است ۰۶:۴۵
نگاهی به درون اطاق عمل ۰۴:۲۵
نگاهی به درون اطاق عمل
۲۰۶ بازدید . ۳ سال پیش