جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
روش برش دستی ناودانی ۰۱:۰۰
روش برش دستی ناودانی
۷.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
برش پروفیل فولادی ۰۱:۱۶
برش پروفیل فولادی
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آشنایی با کارخانه فولاد ۰۱:۵۳
آشنایی با کارخانه فولاد
۴.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه برش رول به رول ۰۰:۱۷
دستگاه برش رول به رول
۳.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
طریقه نصب ناودانی ۰۱:۰۸
طریقه نصب ناودانی
۲.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
برش فولاد با دستگاه سوخت گاز ۰۳:۴۰
برش فولاد با دستگاه سوخت گاز
۲.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کارخانه ذوب و نورد فولاد ۰۱:۴۱
کارخانه ذوب و نورد فولاد
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طراحی سه بعدی ساخت سوله با قاب فلزی ۰۱:۵۵
طراحی سه بعدی ساخت سوله با قاب فلزی
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
اتصالات مقاطع فولادی در ساخت و ساز ۰۱:۰۳
اتصالات مقاطع فولادی در ساخت و ساز
۱.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه نواربر ۰۰:۱۷
دستگاه نواربر
۷۶۲ بازدید . ۲ سال پیش
ساخت ستون با استفاده از تیرآهن هاش ۰۲:۱۱
دستگاه نواربر ۰۰:۱۵
دستگاه نواربر
۶۳۶ بازدید . ۲ سال پیش

ناودانی

برش فولاد با دستگاه سوخت گاز ۰۳:۴۰
برش فولاد با دستگاه سوخت گاز
۲.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
اتصالات مقاطع فولادی در ساخت و ساز ۰۱:۰۳
طریقه نصب ناودانی ۰۱:۰۸
طریقه نصب ناودانی
۲.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
روش برش دستی ناودانی ۰۱:۰۰
روش برش دستی ناودانی
۷.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
برش پروفیل فولادی ۰۱:۱۶
برش پروفیل فولادی
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کارخانه ذوب و نورد فولاد ۰۱:۴۱
کارخانه ذوب و نورد فولاد
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طراحی سه بعدی ساخت سوله با قاب فلزی ۰۱:۵۵
آشنایی با کارخانه فولاد ۰۱:۵۳
آشنایی با کارخانه فولاد
۴.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه نواربر ۰۰:۱۷
دستگاه نواربر
۷۶۲ بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه برش رول به رول ۰۰:۱۷
دستگاه برش رول به رول
۳.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه نواربر ۰۰:۱۵
دستگاه نواربر
۶۳۶ بازدید . ۲ سال پیش