جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
انگیزشی: مسیر شغلی ۰۲:۵۸
انگیزشی: مسیر شغلی
۲۷۸ بازدید . ۲ سال پیش
خدمات مشاوره آکادمی بازار ۰۱:۰۷
خدمات مشاوره آکادمی بازار
۲۲۲ بازدید . ۲ سال پیش
انگیزشی-  همه چیز شدنی ست ۰۴:۳۲
انگیزشی- همه چیز شدنی ست
۱۲۸ بازدید . ۲ سال پیش
دوربین مخفی کمک به همنوع ۰۲:۳۴
دوربین مخفی کمک به همنوع
۱۰۵ بازدید . ۲ سال پیش
کلماتت را تغییر بده جهانت تغییر می کند ۰۱:۴۸
ویدئو انگیزشی - شکست های معروف ۰۲:۴۹
ویدئو انگیزشی - شکست های معروف
۷۵ بازدید . ۲ سال پیش
انگیزشی- صداهای درون را تغییر دهیم ۰۳:۱۱
نگذارید رویاهایتان را نابود کنند ۰۶:۰۵
عادت ها – جان ماکسول ۰۱:۲۴
عادت ها – جان ماکسول
۷۲ بازدید . ۲ سال پیش

مشاوره مدیریت

خدمات مشاوره آکادمی بازار ۰۱:۰۷
انگیزشی- سگ سیاه افسردگی ۰۴:۲۹
دوربین مخفی کمک به همنوع ۰۲:۳۴
 تبلیغ هوشمندانه کوکا کولا ۰۲:۰۰
عادت ها – جان ماکسول ۰۱:۲۴
انگیزشی- تغییر در زندگی ۰۳:۰۷
انگیزشی-  همه چیز شدنی ست ۰۴:۳۲
انگیزشی: مسیر شغلی ۰۲:۵۸
انگیزشی: مسیر شغلی
۲۷۸ بازدید . ۲ سال پیش