جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
پرورش قارچ | طرز ساخت کود پرورش قارچ صدفی ۰۳:۳۳
پرورش قارچ | طرز ساخت کود پرورش قارچ صدفی ۰۳:۳۳
طرح توجیهی واحد تولید کمپوست قارچ ۰۱:۰۰
طرح توجیهی واحد تولید کمپوست قارچ
۷۲۱ بازدید . ۲ سال پیش
آموزش و آماده سازی محیط برای کشت قارچ ۰۳:۲۷
آموزش پرورش قارچ به صورت کیسه ای ۰۳:۲۹
آموزش پرورش قارچ به صورت کیسه ای
۳۹۱ بازدید . ۱ سال پیش
پرورش و رشد سریع قارچ با کاه ۰۰:۳۰
پرورش و رشد سریع قارچ با کاه
۲۹۸ بازدید . ۲ سال پیش

قارچ دکمه ای

آموزش پرورش قارچ به صورت کیسه ای ۰۳:۲۹
پرورش و رشد سریع قارچ با کاه ۰۰:۳۰