جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
پرورش قارچ | طرز ساخت کود پرورش قارچ صدفی ۰۳:۳۳
پرورش قارچ | طرز ساخت کود پرورش قارچ صدفی ۰۳:۳۳
چکار کنیم قارچ هامون بهتر رشد کنه ۰۰:۳۰
چکار کنیم قارچ هامون بهتر رشد کنه
۷۵۴ بازدید . ۲ سال پیش
پرورش قارچ گانودرما در خانه ۰۲:۵۶
پرورش قارچ گانودرما در خانه
۷۰۰ بازدید . ۲ سال پیش
تولید قارچ در خانه ۰۲:۰۹
تولید قارچ در خانه
۶۷۶ بازدید . ۲ سال پیش
آموزش پرورش قارچ بابخار ۰۲:۰۸
آموزش پرورش قارچ بابخار
۶۶۵ بازدید . ۲ سال پیش
آشنایی با اصول اولیه پرورش قارچ ۰۲:۵۱
آشنایی با اصول اولیه پرورش قارچ
۵۲۶ بازدید . ۲ سال پیش

قارچ صدفی

آموزش پرورش قارچ به صورت کیسه ای ۰۳:۲۹
پرورش قارچ گانودرما در خانه ۰۲:۵۶
تولید قارچ در خانه ۰۲:۰۹
تولید قارچ در خانه
۶۷۶ بازدید . ۲ سال پیش
آشنایی با اصول اولیه پرورش قارچ ۰۲:۵۱
چکار کنیم قارچ هامون بهتر رشد کنه ۰۰:۳۰
آموزش بهبود تکثیر گندم ۰۰:۳۰
آموزش بهبود تکثیر گندم
۴۳۱ بازدید . ۲ سال پیش
آموزش پرورش قارچ بابخار ۰۲:۰۸
آموزش پرورش قارچ بابخار
۶۶۵ بازدید . ۲ سال پیش