جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
معرفی دوره جامع استاد برتر ۰۶:۱۲
معرفی دوره جامع استاد برتر
۲۰۹ بازدید . ۱۰ ماه پیش
کلیپ استاد (بسیار خنده دار) ۰۱:۰۰
کلیپ استاد (بسیار خنده دار)
۱۷۲ بازدید . ۲ سال پیش
وقتی استاد خودشم نمیفهمه چی میگه ۰۰:۲۶
وقتی استاد سر کلاس نیست... ۰۰:۳۸
وقتی استاد سر کلاس نیست...
۷۵ بازدید . ۲ سال پیش
دانشجو و استاد بعد امتحان ۰۰:۱۵
دانشجو و استاد بعد امتحان
۵۷ بازدید . ۳ سال پیش
معجزه ی گرکو در شطرنج ۰۶:۵۹
معجزه ی گرکو در شطرنج
۵۴ بازدید . ۳ هفته پیش
استاد تقلید صدا و آواز جنگل  ۰۲:۴۲
استاد تقلید صدا و آواز جنگل
۳۸ بازدید . ۲ سال پیش
استاد تقلید صدا و آواز جنگل  ۰۲:۴۲
استاد تقلید صدا و آواز جنگل
۳۴ بازدید . ۲ سال پیش
استاد دانشمند ۰۱:۵۸
استاد دانشمند
۳۳ بازدید . ۳ سال پیش

استاد

معجزه ی گرکو در شطرنج ۰۶:۵۹
معجزه ی گرکو در شطرنج
۵۴ بازدید . ۳ هفته پیش
معرفی دوره جامع استاد برتر ۰۶:۱۲
معرفی دوره جامع استاد برتر
۲۰۹ بازدید . ۱۰ ماه پیش
کارگاه یک روزه استاد برتر ۰۰:۴۴
استاد تقلید صدا و آواز جنگل  ۰۲:۴۲
استاد تقلید صدا و آواز جنگل  ۰۲:۴۲
کلیپ استاد (بسیار خنده دار) ۰۱:۰۰
کلیپ استاد (بسیار خنده دار)
۱۷۲ بازدید . ۲ سال پیش
کلیپ - مردم ازخنده ۰۰:۳۸
کلیپ - مردم ازخنده
۳۲ بازدید . ۲ سال پیش
وقتی استاد سر کلاس نیست... ۰۰:۳۸
دیرین دیرین - استاد ۰۱:۱۵
دیرین دیرین - استاد
۳۱ بازدید . ۳ سال پیش
دانشجو و استاد بعد امتحان ۰۰:۱۵
استاد باحال ۰۰:۲۴
استاد باحال
۳۰ بازدید . ۳ سال پیش
ربنا استاد شجریان ۰۳:۰۰
ربنا استاد شجریان
۳۱ بازدید . ۳ سال پیش
استاد دانشمند ۰۱:۵۸
استاد دانشمند
۳۳ بازدید . ۳ سال پیش