جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
قوی ترین مترجمین ۰۲:۲۷
قوی ترین مترجمین
۱۷.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
برند سازی شخصی ۰۴:۵۶
برند سازی شخصی
۱۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نحوه برندسازی شخصی ۱۰:۰۵
نحوه برندسازی شخصی
۱۰.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
قوی ترین مترجمین کشور ۰۲:۳۶
قوی ترین مترجمین کشور
۱۰ هزار بازدید . ۱ سال پیش
برند سازی شخصی ۰۴:۱۹
برند سازی شخصی
۷.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
زبان بدن ۰۴:۰۷
زبان بدن
۷.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ترنسکرایب چیست؟ ۰۲:۴۳
ترنسکرایب چیست؟
۶.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بهترین مترجمین ۰۲:۲۷
بهترین مترجمین
۶.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
گروه مترجمین دکتر اباصلتیان ۰۱:۱۰
گروه مترجمین دکتر اباصلتیان
۶.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
قوی ترین تیم ترجمه ۰۲:۴۶
قوی ترین تیم ترجمه
۵.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مبانی برند سازی شخصی ۰۲:۳۲
مبانی برند سازی شخصی
۵.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ترجمه سریع ۰۲:۱۸
ترجمه سریع
۵.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش

تافل

گروه اندیشی ۰۴:۱۳
زبان بدن ۰۴:۰۷
زبان بدن
۷.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ترجمه سریع ۰۲:۱۸
قوی ترین مترجمین ۰۲:۲۷
تیم ترجمه ۰۲:۴۰